Cosaint Sonraí

Faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí, tá roinnt cearta ag daoine aonair maidir leis na sonraí pearsanta a choinníonn eagraíocht fúthu.

Is féidir aon cheisteanna nó iarratais ó daoine ar a sonraí a chur isteach chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí ag dpo@cnam.ie.

Tá ár bhFógra Príobháideachta maidir lenár bhfeidhm láimhseála gearán, maoirseachta agus forghníomhaithe ar fáil anseo.

Tá eolas ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí mar a bhaineann siad le feidhmeanna arna n-aistriú ó Údarás Craolacháin na hÉireann ar fáil anseo.