Gach Nuacht

Faomhann Coimisiún na Meán €6.4m mar mhaoiniú do chraoltóirí agus léiritheoirí faoin scéim Sound & Vision

Foilsithe ar

30,08,2023

D’fhógair rialtóir meán nua na hÉireann agus gníomhaireacht forbartha meán, Coimisiún na Meán, inniu (30.08.23) maoiniú de €6.4m do chraoltóirí agus léiritheoirí neamhspleácha faoin Scéim Mhaoinithe Craolacháin Fuaim & Fís 4. Úsáidfear an maoiniú chun cláir ardchaighdeáin a dhéanamh faoi chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann le craoladh ar raon seirbhísí raidió agus teilifíse náisiúnta, áitiúla agus pobail. D’éirigh le 35 tionscadal raidió agus 22 tionscadal teilifíse san iomlán i mBabhta 49 den scéim, tar éis próiseas measúnaithe iomaíoch.

Fuarthas 145 iarratas san iomlán don bhabhta seo den scéim, ag lorg maoinithe de díreach os cionn €15.9m. Tá luach iomlán de thart ar €6.4m ag na 57 tionscadal ar éirigh leo. Cuimsíonn sé seo maoiniú de €543,000 do 35 tionscadal raidió agus €5.86m do 22 tionscadal teilifíse. Éascóidh an pacáiste moltaí atá beartaithe táirgeadh tionscadal bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann, thar 20 craoltóir pobail, tráchtála agus seirbhíse poiblí. Clúdaíonn na moltaí maoinithe raon leathan seánraí agus formáidí, ag tacú le héagsúlacht ábhar do lucht féachana na hÉireann. Tacaíonn thart ar 40% den mhaoiniú le táirgeadh clár i nGaeilge/Dátheangach.

Maidir le formáid, rachaidh 46% den mhaoiniú chuig cláir faisnéise, 22% chuig drámaí, 16% chuig siamsaíocht, agus 16% chuig cláir bheochana. Ba iad cláir leanaí agus an tsochaí chomhaimseartha na seánraí ba mhó a moladh le haghaidh maoinithe (25% an ceann), agus Stair / Oidhreacht ina dhiaidh sin (19%); Na hEalaíona / Cultúr (15%); eolaíocht / dúlra / timpeallacht (11%) agus Litearthacht sna Meáin (3%). De na tionscadail atá molta le haghaidh maoinithe, beidh 52 á dtáirgeadh ag léiritheoirí neamhspleácha/cuideachtaí léiriúcháin, arb ionann é agus thart ar 98% den mhaoiniú iomlán a mholtar.

Ar an iomlán, tá ionadaíocht mhaith ban sna cúig phríomhról cruthaitheach ar fud na n-iarratas teilifíse atá á moladh le haghaidh maoinithe. Is mná a líonfaidh idir 66% – 83% de na róil don léiritheoir, don scríbhneoir agus don eagarthóir sna tionscadail mhaoinithe ábhartha. Tá rólanna an Stiúrthóra (30%) agus an Stiúrthóir Grianghrafadóireachta (33%) fós líonta ag fir don chuid is mó.

I measc na dtionscadal suntasach a maoiníodh sa bhabhta seo tá:

     •  The Lost Children of Tuam: Léirithe ag Element Films do RTÉ One, inseoidh an   príomhscannán seo an scéal faoin gcaoi ar nocht Catherine Corless, staraí amaitéarach, an fhírinne faoi Theach Máthair agus Leanbh Thuama agus mar a spreag a feachtas athrú in Éirinn agus níos faide i gcéin.

     •    Báite: Léirithe ag Danú Media do TG4, tugann an dráma seo an lucht féachana ar ais go samhradh 1975, áit a bhfuil Peggy Casey, úinéir an tí tábhairne áitiúil, ag troid lena gnó agus a teaghlach a choinneáil le chéile. Mar sin féin, nuair a aimsítear corp i loch in aice láimhe is cosúil go bhfuil a dóchas briste. Forbraíodh an scannán seo tríd an scéim Cine4 do shaothair nua fadscannáin as Gaeilge.

  • Maddie + Triggs: Léirithe ag Turnip and Duck Ltd do RTÉjr, leanann an tsraith bheoite seo eachtraí cailín beag darb ainm Maddie, atá lagamhairc, agus a cara is fearr doggy Triggs agus a saol i mbaile ildaite Higgledy-Piggledy.

     •    Borders & Lies: Léirithe ag Mind the Gap Films DAC do Virgin Media One, díríonn an clár faisnéise seo ar litearthacht sna meáin agus ar agóidí frith-inimirce in Éirinn agus ar an ról a imríonn na meáin shóisialta. Ag baint úsáide as scéalta ón bhfíorshaol agus anailís shaineolach, féachfaidh sé ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le litearthacht sna meáin i ré dhigiteach.

       •    Untold Ireland: Cuirfidh an tsraith faisnéise seo atá le léiriú ag Newstalk FM agus a chraolfar ar Newstalk FM le guthanna na bpobal imeallaithe ó áiteanna ar fud na hÉireann, lena n-áirítear baill de phobail imirceacha, an Lucht Siúil, daoine faoi mhíchumas agus an pobal LGBTQI.

     •  Douglas Stories: Arna léiriú ag Cork Community Television, féachfaidh an tsraith  faisnéise seo seanóirí i mbruachbhaile Chorcaí ag insint scéalta a saolta ann ó na 1930idí agus mar a d’athraigh an saol san am sin.

Ag labhairt dó, dúirt an Coimisinéir um Fhorbairt na Meán, Rónán Ó Domhnaill: “Tacaíonn an scéim Fuaim & Fís le forbairt ábhar craolta atá luachmhar ó thaobh an chultúir de do lucht féachana na hÉireann a léiríonn agus a mhúnlaíonn sochaí na hÉireann. Léiríonn líon na n-iarratas don bhabhta seo den scéim, mar aon leis an leibhéal maoinithe atá á lorg, an t-éileamh ard leanúnach ar mhaoiniú chun cláir den sórt sin a tháirgeadh. Bhí an-áthas orainn le caighdeán na n-iarratas a fuarthas agus creidimid go mbeidh éagsúlacht ábhar ardchaighdeáin ar chultúr agus oidhreacht na hÉireann ar fud na gcraoltóirí pobail, tráchtála agus seirbhíse poiblí mar thoradh ar na tionscadail atá molta le haghaidh maoinithe. Beidh go leor díobh seo ar fáil ar líne agus ar seinnteoirí éagsúla freisin, rud a mhéadóidh a dtionchar.”

Tá an scéim Fuaim & Fís  maoinithe trí tháille an cheadúnais teilifíse. Tá liosta iomlán de na tionscadail rathúla a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh do bhabhta 49 ar fáil le híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil leis na meáin: Síona Cahill / Patricia Ryan, DHR Communications, Teil: 087-7530255 / 087-2412928.

Gach ceist eile: Coimisiún na Meán, 01-6441200.

Nótaí d’Eagarthóirí:

• Tá an Coimisinéir um Fhorbairt na Meán, Rónán Ó Domhnaill ar fáil le haghaidh agallaimh, ach é a iarraidh.

Maidir le Coimisiún na Meán:

Is é Coimisiún na Meán coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí, seirbhísí ar-éileamh agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán. Bunaithe i mí an Mhárta 2023 faoin Acht um Shábháilteacht ar Líne agus um Rialáil Meáin 2022, tógann sé ar obair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá sé freagrach as tírdhreach meán rathúil agus éagsúil na hÉireann a chinntiú agus a chothabháil a éascaíonn meascán de ghuthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha, chomh maith le timpeallacht shábháilte ar líne.

Is iad a fhreagrachtaí ná:

• Maoirseacht a dhéanamh ar mhaoiniú earnáil na meán níos leithne in Éirinn agus tacú lena forbairt.

• Maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físeáin ar éileamh.

• Córas rialála na hÉireann maidir le sábháilteacht ar líne a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú.