Gairmeacha

Tá Coimisiún na Meán, rialtóir meán nua agus gníomhaireacht forbartha na hÉireann, ag earcú faoi láthair do róil éagsúla ag gach leibhéal. Leanfaidh an feachtas seo ar feadh an chuid eile den bhliain, agus 120 ball foirne nua le hearcú ar dtús chun cabhrú lena Chlár Oibre a chur chun cinn.

Tá foireann á lorg i raon réimsí lena n-áirítear déileáil le tírdhreach foriomlán na meán, beartas rialála, maoirseacht ardán agus imscrúduithe, tacaíocht úsáideora maidir le hábhar craolta nó ar líne, Acmhainní Daonna agus TF.

Beidh na hiarrthóirí rathúla ag teacht le Coimisiún na Meán ag am spreagúil agus muid ag fás agus ag tógáil ár n-eagraíocht chun tírdhreach rathúil, éagsúil agus sábháilte ar líne agus ar na meáin a chinntiú.

Má bhraitheann tú go bhfuil scileanna agus taithí oiriúnacha agat chun cabhrú linn ár gcuspóirí a bhaint amach agus na dúshláin atá romhainn a chomhlíonadh, ba bhreá linn cloisteáil uait! 

Sonraí faoi na deiseanna gairme atá ar fáil faoi láthair agus conas iarratas a dhéanamh le fáil thíos.

******

Cliceáil ar an ról thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Bainisteoir, Oifig Bainistíochta an Chláir
Dáta Deiridh: 3i.n 4 Meitheamh 2024. Tabhair cuairt ar CPL anseo.

Cliceáil ar an ról thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Oifigeach Preasa agus Gnóthaí Poiblí
Dáta Deiridh: 3i.n 28 Bealtaine 2024. Tabhair cuairt ar CPL anseo.

Oifigeach Feidhmiúcháin
Dáta Deiridh: 3i.n 6 Meitheamh 2024. Tabhair cuairt ar Sigmar anseo.

*****