Sábháilteacht ar Líne

Tá Coimisiún na Meán freagrach as Creat Sábháilteachta ar Líne na hÉireann. Leis an gcreat seo, beidh seirbhísí digiteacha cuntasach as an gcaoi a gcosnaíonn siad daoine, go háirithe leanaí, ó dhochar ar líne.

Fainic. Seol Tuairisc. Seas Roimhe. Má fheiceann tú ábhar neamhdhleathach ar líne, déan é a thuairisciú don ardán ar a bhfaca tú é. Tá dualgas ar na hardáin ábhar atá neamhdhleathach  a a bhaint agus a rialacha féin a chur i bhfeidhm go dícheallach maidir le hábhar inghlactha.  Le haghaidh faisnéis mhionsonrach ar chórais ghearáin dá bhforáiltear faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha, téigh go dtí ár leathanach tiomnaithe treoir maidir le gearáin. Mura bhfreagraítear do cheisteanna anseo, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Ionad Teagmhála: + 353 1 963 7755 | usersupport@cnam.ie.

Tagann trí phíosa reachtaíochta éagsúla le chéile chun an Creat Sábháilteachta ar Líne a dhéanamh:

  • An tAcht um Shábháilteacht Ar Líne agus um Rialáil Meáin, 2022, atá ina bhonn lenár gCód Sábháilteachta ar Líne.
  • An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha an AE
  • Rialachán an AE maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta Ar Líne

Is féidir teacht ar fhaisnéise agus acmhainní breise a bhaineann le sábháilteacht ar líne faoi na ceannteidil thíos.

Tacaíocht Ghéarchéime do dhaoine leochaileacha agus do leanaí i mbaol
Céard é an tAcht um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne (OSMR) 2022?
Céard é An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha an AE?
Céard é an Rialachán maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta ar Líne?
Ba mhaith liom inneachar neamhdhleathach a thuairisciú.
An féidir liom ábhar a mheasaim mar dhochrach a thuairisciú mura bhfuil sé mídhleathach?
Eolas don Tionscal