Gach Nuacht

RÁITEAS UAIDH COIMISIÚN NA MEÁN

Foilsithe ar

19,05,2023

Tá Coimisiún na Meán an-bhuartha maidir le físeán ar na meán shóisialta a bhaineann le hionsaí ar dhuine cheithre bhliana déag d’aois sa Mhí an tseachtain seo.

Nuair a bheidh muid i mbun oibre ina iomláine, beidh rialacha á gcur i bhfeidhm againn a leagadh dualgas ar ardáin ábhar a dhéanann dochair, ar nós seo, a bhaint anuas go tapaidh, chomh luath agus a ndírítear a n-aird ar. Beidh rialacha eile maidir le hábhair a dhéanann dochair agus atá mídhleathach á gcur i bhfeidhm againn freisin.

Idir an dá linn, de bharr agus cé chomh dáiríre agus atá an cás seo, tá iarrtha ag an gCoimisinéir um Shábháilteacht Ar-Líne, Niamh Hodnett, ar na príomh ardáin do na meáin shóisialta cuntas a chur ar fáil don Choimisiún, gan mhoill, faiona bhfuil déanta acu chun an físeán a bhaint anuas agus lena chinntiú nach gcrochtar an físeán céanna in athuair.

Bunaíodh an Coimisiún ar an 15ú Márta 2023 agus tá baillchríoch á chur ar phlean oibre don 12 mí amach romhainn, ina n-áireofar seirbhísí atá sainnithe le rialáil a dhéanamh orthu agus chun cód ceangailte maidir le sábháilteacht ar-líne a dhaingniú freisin.

Socrófar caighdeáin sa gcód a churfidh ina luí ar sholathóírí, ábhar a dhéanann dochair a íoslaghdú. Cuirfear san áireamh sa gcód an dochair a d’fhéadfadh an t-ábhar céanna a dhéanamh, agus go mbainfí anuas an t-ábhar go tapaidh.

Tá cosaint leanaí ó hábhar a dhéanann dochair thar a bheith ard ar chlár oibre An Choimisiúin agus beidh sin mar dhlúthchuid de na cóid ar shábháilteacht ar-líne.

Mar chuid de fhorbairt na gcód céanna, beidh macnamh á ndéanamh ag An Coimisiún ar na dualgais éagsúla a bheadh ag dul leo. D’fhéadfadh a bheith san áireamh anseo – an chaoi a lámhsáileann ardáin gearáin maidir le hábhar a dhéanann dochair, an chaoi a gcosnaíonn siad gasúir uaidh ábhar nach bhfuil oiriúnach dá haois, agus an chaoi a ndéantar íoslaghdú ar an líon na ndaoine a thagnn trasna ar an ábhar a dhéanann dochair.

Mí Meitheamh foilseofar plean oibre An Choimisiúin. Mairifidh an phlean oibre go dtí Feabhra 2024, tráth a dtiocfaidh feidhm ina iomláine leis an Acht um Sheirbhísí Dhigiteacha, achtacháin de chuid an Aontas Eorpaigh.

CRÍOCH