Gach Nuacht

Seolann Coimisiún na Meán feachtas earcaíochta do raon ról 

Foilsithe ar

19,07,2023

Leanfaidh coimisiún nua na meán ag fostú ar bhonn rollach i rith na bliana – 120 le h-earú ar dtús báire

Tá feachtas earcaíochta seolta ag Coimisiún na Meán, rialtóir meán nua na hÉireann agus gníomhaireacht forbartha meán na hÉireann, chun baill foirne shinsearacha a bheith mar bhall dá fhoireann. Bunaithe chun cur le hobair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann, tá an Coimisiún ag earcú do róil stiúrthóra agus bhainistíochta i raon príomhréimsí chun cabhrú leis a phleananna chun sábháilteacht ar líne a fheabhsú a chur i gcrích, agus chun rialú agus tacaíocht a thabhairt dó earnáil na meán.

Mar atá leagtha amach ina Chlár Oibre tosaigh, áirítear ar ghníomhaíochtaí a mbeidh An Coimisiún ag gabháil dóibh sa bhliain atá romhainn forbairt an chéad chód sábháilteachta ar líne atá ceangailteach in Éirinn; seirbhísí ar-éileamh agus meáin chraolta a rialáil; tacaíochtaí maoinithe nua a fhorbairt d’earnáil na meán níos leithne; straitéis a fhorbairt chun inscne, comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú sna meáin a chur chun cinn, agus athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhísí Gaeilge.

Tá An Coimisiún fostaithe thar raon réimsí a dhéileálann le tírdhreach foriomlán na meán, beartas rialála, maoirseacht agus imscrúduithe ar ardáin, tacaíocht d’úsáideoirí maidir le hábhar craolta nó ar líne, Acmhainní Daonna agus TF.  Beidh deis ag na hiarrthóirí rathúla ról lárnach a bheith acu chun an treo a mhúnlú agus cur chuige na rannán laistigh den rialtóir agus cabhróidh sé le forbairt leanúnach struchtúir, tionscnamh agus próisis nua le linn na céime tosaigh seo don eagraíocht.

Dúirt Cathaoirleach Feidhmiúcháin Choimisiún na Meán Jeremy Godfrey, “Tá Coimisiún na Meán tiomanta do thírdhreach rathúil, éagsúil agus slán ar líne agus ar na meáin. Ag tógáil ar obair agus ar shainchúram UCÉ, táimid sa chéim tosaithe faoi láthair, agus beidh timpeall 120 comhghleacaí nua á bhfostú againn ar gach leibhéal sa bhliain atá romhainn. Ligfidh sé seo dúinn a bheith ag feidhmiú go hiomlán faoi thús 2024.

“Is tréimhse thar a bheith spreagúil é seo le bheith ag obair leis an gCoimisiún agus tá áthas orainn a bheith ag earcú do raon ról a thacóidh le seachadadh ár gcuspóirí straitéiseacha. Táimid ag iarraidh anois cloisteáil ó iarrthóirí a bhfuil na scileanna agus an taithí oiriúnach acu chun cabhrú linn dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn, agus, ag an gcéim ríthábhachtach seo, lenár n-eagraíocht a fhás agus a mhúnlú.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na deiseanna atá ar fáil agus conas iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Choimisiún an Mheáin.

CRÍOCH

Teagmháil Meáin: Joanne Ahern / Síona Cahill, DHR Communications, Tel: 087-9881837 / 087-7530255.

Nóta d’Eagarthóirí:

  • Tá an Cathaoirleach Feidhmiúcháin, Jeremy Godfrey ar fáil le haghaidh agallaimh, arna iarraidh.

Faoi Coimisiún na Meán:

Is é Coimisiún na Meán coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí, seirbhísí ar-éileamh agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán. Bunaithe i mí an Mhárta 2023 faoin Acht um Shábháilteacht ar Líne agus um Rialáil Meáin 2022, tógann sé ar obair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá sé freagrach as tírdhreach meán rathúil agus éagsúil na hÉireann a chinntiú agus a chothabháil a éascaíonn meascán de ghuthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha, chomh maith le timpeallacht shábháilte ar líne.

Is iad a fhreagrachtaí ná:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar mhaoiniú earnáil na meán níos leithne in Éirinn agus tacú lena forbairt.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físeáin ar éileamh.
  • Córas rialála na hÉireann a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú maidir le sábháilteacht ar líne.