Gach Nuacht

Ainmníonn Coimisiún na Meán Seirbhísí Ardáin Comhroinnte Físeán 

Foilsithe ar

09,01,2024

Inniu (09.01.24) d’fhoilsigh Coimisiún na Meán, comhlacht nua na hÉireann um rialáil craoltóirí, seirbhísí ar éileamh, agus na meán ar líne, agus um thacú le forbairt na meán, sonraí  a bhaineann le hainmniúchán deich seirbhís mar sheirbhísí ainmnithe ardáin comhroinnte físeán.  

Críochnaíodh an próiseas ainmniúcháin do na seirbhísí seo le linn mhí na Nollag 2023. 

Is iad seo a leanas na seirbhísí ainmnithe: 

Is féidir an dréacht-Chód Sábháilteachta Ar Líne, atá faoi réir comhairliúchán poiblí faoi láthair, a chur i bhfeidhm ar na seirbhísí seo. Beidh an Cód deiridh mar chuid de chreat foriomlán sábháilteachta ar líne na hÉireann. Leis an gcreat sin, beidh réimse seirbhísí ar líne freagrach go dlíthiúil as an gcaoi a gcoimeádann siad daoine sábháilte ar líne. Tá an creat sin bunaithe ar an Acht um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, 2022, ar Acht an Aontais Eorpaigh um Sheirbhísí Digiteacha agus ar Rialachán an AE maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta ar Líne. 

CRÍOCH 

Teagmhálaí do na meáin: Joanne Ahern/ Síona Cahill, DHR Communications, Teil: 087-9881837/ 087-7530255 

Gach ceist eile: Coimisiún na Meán, 01-6441200. 

Maidir le Coimisiún na Meán: 

Coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí, seirbhísí ar éileamh agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán is ea Coimisiún na Meán. Bunaíodh é i mí an Mhárta 2023 faoin Acht um Rialáil Sábháilteachta Ar Líne agus na Meán, 2022, agus tógann sé ar obair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá sé freagrach as tírdhreach rathúil agus éagsúil meán a chinntiú agus a choinneáil ar bun in Éirinn a éascaíonn meascán guthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha, chomh maith le timpeallacht ar líne atá sábháilte. 

Is iad seo a leanas a chuid freagrachtaí: 

  • Maoirseacht a dhéanamh ar mhaoiniú earnáil na meán i gcoitinne in Éirinn agus tacú le forbairt na hearnála sin. 
  • Maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físeáin ar éileamh. 
  • Córas rialála na hÉireann maidir le sábháilteacht ar líne a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú. 

Maidir le hainmniúchán: 

Faoin Acht um Rialáil Sábháilteachta Ar Líne agus na Meán, 2022, tá Coimisiún na Meán freagrach as ardáin comhroinnte físeán a bhfuil a mbunáit AE acu in Éirinn a rialáil.  

De réir an dlí, ceanglaítear ar Choimisiún na Meán seirbhísí ardáin comhroinnte físeán, a bhfuil a soláthraí faoi dhlínse an Stáit, a ainmniú mar chatagóir seirbhísí a bhféadfar cód sábháilteachta ar líne a chur i bhfeidhm orthu. Foilsíodh fógra faoin ainmniú sin ar an 14 Lúnasa 2023 agus tháinig an t-ainmniú i bhfeidhm ar an 11 Meán Fómhair 2023. Ní mór do Choimisiún na Meán freisin aon seirbhís ábhartha ar líne a ainmniú mar sheirbhís ainmnithe a dhealraíonn a bheith ina Sheirbhís Ardáin Comhroinnte Físeán i gcás ina bhfuil soláthraí na seirbhíse sin faoi dhlínse an Stáit.