An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha – Treoir don Tionscal 

Cé leis a mbaineann an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA)?
Cad iad na hoibleagáidí atá ar sholáthraithe seirbhíse faoi raon feidhme an DSA?
Naisc Úsáideacha
Taighdeoirí Grinnfhiosrúcháin
Airteagal 11 - Pointí teagmhála a ainmniú d’údaráis na mBallstát, don Choimisiún agus don Bhord
Airteagal 13 Ainmniú ionadaithe dlíthiúla
Airteagal 21 Réiteach Díospóide Lasmuigh den Chúirt
Airteagal 22 Comharthóirí Iontaofa
Eolas teagmhála úsáideach