Fógrái Sonraithe

Fógra maidir le hAinmniú Seirbhísí Ardáin Comhroinnte Físeán mar Chatagóir Seirbhísí Ar Líne Ábhartha 

Ainmníonn Coimisiún na Meán (an “Coimisiún”), i bhfeidhmiú na gcumhachtaí agus na ndualgas a thugtar dó le halt 139E agus le halt 139G den Acht Craolacháin 2009 mar a leasaíodh (“Acht”), agus tar éis comhairliúchán leis na daoine a shonraítear in alt 139H den Acht, leis seo mar chatagóir de sheirbhísí ar líne ábhartha ar féidir cóid sábháilteachta ar líne a chur i bhfeidhm seirbhísí ardáin comhroinnte físeán, a bhfuil a soláthróirí faoi dhlínse an Stáit

Dáta i bhfeidhm 

De bhun Alt 139H(3) den Acht, tagann an t-ainmniú seo i bhfeidhm ag deireadh na tréimhse 28 lá tar éis an dáta a fhoilseoidh an Coimisiún an fógra seo ar a shuíomh gréasáin.  Is é 14 Lunasa 2023 dáta foilsithe an Fhógra seo.   

Mar sin, is é an 11 Meán Fómhair 2023 an dáta a thagann an t-ainmniú seo i bhfeidhm.  

Tá an Fógra céanna as Béarla anseo. I gcás aon neamhréireachta nó aighnis ag éirí idir an téacs Béarla agus Gaeilge, is leis an leagan Béarla an forlámhas.