Craolachán & Físeán Ar Éileamh

Feidhmeanna Rialála Choimisiún na Meán:

  • Seirbhísí ceadúnaithe raidió agus teilifíse sa bhreis orthu sin a sholáthraíonn RTÉ, TG4, Cainéal Thithe an Oireachtais agus Cainéal Scannán na hÉireann. Is féidir teacht ar an bPlean Ceadúnaithe Raidió Tráchtála reatha anseo.
  • Rialú a dhéanamh ar sheirbhísí teilifíse agus raidió agus seirbhíse físeáin ar éileamh atá bunaithe in Éirinn.
  • Freagracht fhoriomlán a bheith aige as rialú chraoltóirí Sheirbhís Phoiblí na hÉireann.
  • Cóid agus rialacha a cheapadh agus a chur i bhfeidhm le haghaidh ábhar cláir ar sheirbhísí craolacháin na hÉireann.
  • Gearáin ón lucht féachana agus ón lucht éisteachta a láimhseáil maidir le hábhar a chraolann craoltóirí ceadúnaithe agus de chuid na seirbhíse poiblí agus a chuirtear ar fáil ar sheirbhísí físeáin ar éileamh.
  • Réimse gníomhaíochtaí iolrachta a chur i bhfeidhm, lena n‑áirítear comhairle a sholáthar don Aire maidir le cumaisc na meán.

Beartas maidir le hÚinéireacht agus Rialú
Seirbhísí closamhairc ar-éileamh
Gearáin
Ceart Freagartha
Conarthaí Soláthar Ábhar