Gach Nuacht

Foilsíonn Coimisiún na Meán treoirlínte maidir le clúdach craolacháin reifreann

Foilsithe ar

14,02,2024

Tá Treoirlínte foilsithe ag Coimisiún na Meán inniu (14.02.2024) maidir le Clúdach Craolacháin Reifreann.  Tá na Treoirlínte foilsithe roimh na reifrinn ar an 39ú agus an 40ú Leasú ar an mBunreacht atá le bheith ar siúl ar an 8 Márta. Cuirtear na Treoirlínte i bhfeidhm le héifeacht láithreach agus baineann siad le clúdach na reifreann go dúnadh na stáisiún vótála ar an 8 Márta 2024.  

Forbraíodh na Treoirlínte de thoradh fhorálacha Chód maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha Chód maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha  agus cuireann siad treoir agus comhairle ar fáil do chraoltóirí faoin mbealach ar féidir cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach ina gclúdach d’fheachtais reifreann.

I measc na gcúrsaí a chumhdaítear sna Treoirlínte atá na bealaí éagsúla inar féidir cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontachta a bhaint amach, coinbhleachtaí leasa a bhainistiú, fógraíocht pholaitiúil a thoirmeasc, agus pobalbhreitheanna a chlúdach. Pléitear cúrsaí eile lena n-áirítear ionchuir beo ar an aer trí na meáin shóisialta, toirmeasc ar láithreoirí lucht éisteachta nó lucht féachana a spreagadh chun vótáil i bhfabhar nó in aghaidh aon toraidh ar leith sna reifrinn, agus an dualgas le fógraí a dhéantar thar ceann An Choimisiúin Toghcháin (the Electoral Commission) a chur i láthair.

Spreagann na Treoirlínte craoltóirí chun réimse guthanna agus tuairimí a áireamh ina gclúdach, lena n-áirítear meascán de thuairimí a léiríonn éagsúlacht chultúrtha inscne agus shóisialta. Mar a bhí i gceist le treoirlínte roimhe seo, tiocfaidh moratóir ar chlúdach i bhfeidhm ó 2pm ar an lá roimh vótáil agus cuirfear deireadh leis tar éis dhúnadh na stáisiún vótála ar lá na ballóide.

Ag labhairt faoi fhoilsiú na dTreoirlínte, dúirt an Coimisinéir Craoltóireachta, Celene Craig: “Le linn na bhfeachtas reifreann agus díreach go dúnadh na vótaíochta ar an 8 Márta, ní mór do chraoltóirí a chinntiú go mbeidh clúdach na reifreann cóir agus cothrom do na leasanna uile lena mbaineann. Áirítear sna Treoirlínte a foilsíodh inniu béim láidir ar an mbealach inar féidir cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach, agus ar an mbealach a bhfuil níos mó i gceist leis seo ná breithniú ama craolta do ghrúpaí feachtais. Tá fonn ar Choimisiún na Meán béim a leagan nach n-áirítear leis seo riachtanas le haghaidh cothrom saorga. Leagann na Treoirlínte béim ar an mbealach a mbeadh freastal níos fearr ar an lucht éisteachta agus ar an lucht féachana trí chur chuige clúdaigh nach cur chuige sáraíochta go hiomlán é, agus a leagann béim ar na saincheisteanna i reifreann.”

CRÍOCH 

  • Na Treoirlínte Maidir le Clúdach Reifreann ar fáil le híoslódáil anseo.
  • An Cód maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht ar fáil le híoslódáil anseo.