Gach Nuacht

Foilsíonn Coimisiún na Meán a Chéad Chlár de Sholáthraithe Seirbhíse Meán

Foilsithe ar

30,11,2023

Foilsíonn Coimisiún na Meán anois an chéad Chlár de Sholáthraithe Seirbhíse Meán atá faoi réir clárúcháin faoin Acht Craolacháin 2009 arna leasú. Ceanglaítear ar an gCoimisiún clár de sholáthraithe seirbhíse meán atá faoi dhlínse an Stáit a choimeád, agus tá cumhachtaí forfheidhmithe aige chun treoracha a eisiúint do sholáthraithe, i gcás ina ndealraíonn gur theip orthu próiseas fógartha an Choimisiúin a chomhlíonadh.

Tá na hiontrálacha reatha sa Chlár bunaithe ar fhógraí a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin agus ar chinntí a rinne an Coimisiún an 9 Samhain 2023 nó roimhe sin, agus tá an fhaisnéis san áireamh faoi shainordú Rialacha arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún an 4 Bealtaine 2022. Tá dochúlacht ann go gcuirfear iontrálacha breise sa Chlár in am trátha, tar éis breithniú a dhéanamh ar fhógraí breise a fhaigheann an Coimisiún.

Is féidir an Clár reatha a fháil anseo.

CRÍOCH