Gach Nuacht

Nuashonrú ó Choimisiún na Meán tar éis eachtraí foréigneacha i mBaile Átha Cliath ar an 23ú Samhain

Foilsithe ar

29,11,2023

Tar éis eachtraí foréigneacha inné i mBaile Átha Cliath, bhí cruinnithe ag Coimisiún na Meán le hardáin inniu in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi ar fhreagair siad do na heachtraí a tharla ar líne agus as líne.

Tráthnóna inné, chuir Coimisiún na Meán in iúl do na hardáin ár n-imní faoin bhféidearthacht go ndéanfaí íomhánna grafacha agus físeáin a roinnt, agus go n-úsáidfí an eachtra mar chúis le foréigean agus fuath a ghríosú, tar éis scéala a fháil faoin eachtra sá. Chuir na hardáin in iúl dúinn go raibh a córais freagartha ar theagmhais curtha i bhfeidhm acu.

Gné na círéibeacha aréir ba ea úsáid teachtaireachtaí agus ardáin ar líne chun fuath a scaipeadh, chun foréigean agus coireacht a ghríosú, chomh maith le bréagaisnéis a scaipeadh. Iarrann Coimisiún na Meán ar gach ardán atá bunaithe in Éirinn teorainn a chur le scaipeadh an ábhair sin agus bearta a dhéanamh gan é a mhéadú. Spreagaimid iad freisin oibriú leis an nGarda Síochána chun daoine a aithint a úsáideann a n-ardáin chun fuath a scaipeadh agus coireacht a ghríosú. Molaimid d’eagraíochtaí ar bith a bhfuil fianaise acu ar an gcineál seo ábhair atá á scaipeadh ar líne aird an Gharda Síochána a thabhairt air.

Tá imní orainn i gcónaí faoi scaipeadh físeáin nó íomhánna a thaispeánann foréigean grafach, caint a spreagann fuath nó foréigean, agus scaipeadh na bréagaisnéis agus na mífhaisnéis. Tá sé beartaithe againn bualadh leis na hardáin arís sna laethanta amach romhainn chun nuashonruithe breise a fháil ar an gcaoi a bhfuil na hardáin ag freagairt do na himeachtaí seo.

Faoi Acht um Sheirbhísí Digiteacha an AE, tá oibleagáid ar Ardáin Mhóra Ar Líne sraith rioscaí a bhaineann le húsáid a gcuid seirbhísí a mheasúnú agus a mhaolú, lena n-áirítear éifeachtaí diúltacha ar shlándáil an phobail. Tá dualgas orthu freisin údaráis forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas má thagann siad ar an eolas faoi chion coiriúil iarbhír nó féideartha a bhaineann le sábháilteacht an phobail.

Leagann Coimisiún na Meán béim chomh láidir agus is féidir gur cheart do sheirbhísí ar líne gníomhú go freagrach agus a ndícheall a dhéanamh chun cosc a chur ar a gcuid seirbhísí a úsáid chun an staid reatha a dhéanamh níos measa.

Cuirimid foláireamh freisin don phobal i gcoitinne a bheith san airdeall ar mhífhaisnéis agus ar bhréagaisnéis a scaiptear ar líne. Iarraimid orthu brath ar fhoinsí faisnéise creidiúnacha agus Stop, Smaoinigh agus Seiceáil agus iad ag léamh eolais agus go háirithe sula roinntear í.

CRÍOCH

Teagmháil leis na meáin: Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 087-9881837

Gach ceist eile: Coimisiún na Meán, 01-6441200.

Nóta d’Eagarthóirí:

Faoi Coimisiún na Meán:

Is é Coimisiún na Meán coimisiún nua na hÉireann chun craoltóirí, seirbhísí ar éileamh, agus na meáin ar líne a rialáil, agus chun tacú le forbairt na meán. Bunaithe i mí an Mhárta 2023 faoin Acht um Shábháilteacht ar Líne agus um Rialáil Meáin 2022, tógann sé ar obair a réamhtheachtaí, Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá sé freagrach as tírdhreach meán rathúil agus éagsúil na hÉireann a chinntiú agus a chothabháil a éascaíonn meascán de ghuthanna, tuairimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha, chomh maith le timpeallacht shábháilte ar líne.

Is iad a fhreagrachtaí ná:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar mhaoiniú earnáil na meán níos leithne in Éirinn agus tacú lena forbairt.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar rialáil seirbhísí craolacháin agus físeáin ar éileamh.
  • Córas rialála na hÉireann a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú maidir le sábháilteacht ar líne.

Is féidir comhairle a fháil faoi mhífhaisnéis agus faoi bhréagaisnéis ag https://www.bemediasmart.ie/