Gach Nuacht

Spriocdháta Sínte – Glao ar Ionchuir ar Fhorbairt an Chéad Chóid um Shábháilteacht Ar Líne

Foilsithe ar

24,07,2023

Ar an 11 Iúil 2023, d’fhoilsigh Coimisiún na Meán Glao ar Ionchuir, dar teideal Sábháilteacht Ar Líne – An Chéad Chód Ceangailteach um Shábháilteacht Ar Líne in Éirinn maidir le Seirbhísí Ardáin Comhroinnte Físeáin a Fhorbairt.

Tar éis iarratais a fháil ó eagraíochtaí tionscail agus na sochaí sibhialta, tá sé comhaontaithe ag an gCoimisiún síneadh a chur leis an spriocdháta. Is é Dé Luain 4 Meán Fómhair 2023 an spriocdháta nua le haghaidh aighneachtaí.

Is féidir aighneacht a dhéanamh chuig VSPSregulation@cnam.ie agus tá cóip den Ghlao ar Ionchuir le fáil anseo.